Chính sách bảo mật thông tin

24/06/2016
  
1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm: tên, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà Website cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ và để Website liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. 
2.Phạm vi sử dụng thông tin
Website sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các sản phẩm đến khách hàng;
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website.

3.Thời gian lưu trữ thông tin 
 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website.
4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Chi nhánh Công ty TNHH phát triển – Bệnh viện chuyên khoa Mắt Hitec
Địa chỉ: Số 55, Hàm Long, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.39449334/35/36 E-mail: cskh@benhvienmat.vn

5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Khách hàng chọn mục “Đặt Khám” và tự cung cấp thông tin đồng thời có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin trước khi Gửi đi. Khi cần thay đổi nội dung đã gửi có thể gửi thư với phần nội dung ghi rõ sửa đổi yêu cầu đã gửi trước đó.
 • Nếu cần sự giúp đỡ về kỹ thuật trong việc kiểm tra, cập nhật,điều chỉnh hoặc hủy bỏ, khách hàng có thể gửi thông tin yêu cầu tới nhân viên hỗ trợ thông qua email hoặc điện thoại.
    
6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên website, được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.

Hình ảnh