Hệ thống máy Allegretto Wave Eye

20/05/2016
  
HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TẬT KHÚC XẠ BẰNG LASER EXCIMER TIÊN TIẾN NHẤT HIỆN NAY: ALLEGRETTO Wave  Eye-Q
Hệ thống lasik được FDA – Mỹ chứng nhận điều chỉnh các tật khúc xạ của mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị. Trong vài năm gần đây, hệ thống này trở thành một mục tiêu vươn tới của các trung tâm lasik lớn ở Mỹ và các nước Tây Âu, chiếm khoảng 40% thị phần về đầu tư mới trong tổng số hàng chục hệ thống lasik trên thế giới.


 
Vậy lý do nào khiến các chuyên gia về lasik lại ưa chuộng hệ thống này đến như vậy? Đó là bởi tính chính xác rất cao, khả năng tiết kiệm mô giác mạc rất lớn, thời gian điều trị rất nhanh. Thực tế thì cho đến thời điểm hiện tại, đây là hệ thống có tốc độ điều trị nhanh nhất thế giới.

Hình ảnh