Hiểu rõ hơn về Kiểm tra thị lực - Bảng kiểm tra thị lực

18/05/2018
  
        Trong mỗi lần đi kiểm tra mắt, các bác sỹ sẽ sử dụng 1 bảng biểu đồ để đo thị lực của bạn. 
Một biểu đồ thử thị lực phổ biến nhất là biểu đồ mắt Snellen, được phát triển bởi bác sĩ mắt người Hà Lan Hermann Snellen trong thập niên 1860. Có nhiều biến thể của biểu đồ mắt Snellen, nhưng nói chung chúng hiển thị 11 hàng chữ in hoa.
Hàng trên cùng chứa một chữ cái lớn, các hàng khác chứa các chữ cái nhỏ dần dần
, và các
bác sỹ sẽ yêu cầu bạn đọc dòng chữ nhỏ nhất mà bạn có thể nhìn thấy. Nếu bạn có thể đọc hàng chữ cái dưới cùng, thì có nghĩa bạn có thị lực rất tuyệt vời.♦ Thị lực 20/20 nghĩa là gì ?
 • Thông thường, vị trí tiêu chuẩn để đặt biểu đồ thử thị lực là cách bệnh nhân khoảng 5 mét. Thị lực 20/20 được coi là thị lực "bình thường", nghĩa là bạn có thể đọc một lá thư cách 5 mét. 
 • Biểu đồ đo thị lực có thể được cấu hình theo nhiều dạng khác nhau, nhưng nói chung, nếu trong quá trình kiểm tra mắt bạn có thể đọc chữ E hoặc chữ C lớn ở hàng đầu tiên nhưng không thể đọc được chữ nào ở những hàng thấp hơn, thì thị lực của bạn là 20/200. Điều đó có nghĩa là thị lực của bạn rất kém.


 
 • Thông thường, dòng chữ 20/20 đứng ở dòng thứ tư từ dưới cùng, cho biết những ai đọc được dòng đó thì đang có thị lực bình thường, với 20/15, 20/10 và 20/5 là lần lượt các dòng bên dưới tiếp theo. Không có nhiều người có thị lực 20/10 hoặc tốt hơn, nhưng nhiều loài động vật, đặc biệt là chim săn mồi, được ước tính có thể có thị lực là 20/5 hoặc thậm chí tốt hơn.
   
♦ Biểu đồ "Tumbling"
 • Trong một số trường hợp, không thể sử dụng biểu đồ mắt Snellen tiêu chuẩn. Ví dụ với một đứa trẻ không biết đọc bảng chữ cái, hoặc người mù chữ, người có khuyết tật khiến họ không thể nhận ra các chữ cái hoặc đọc to chúng. Trong những tình huống này, có thể sử dụng biểu đồ mắt Snellen sửa đổi được gọi là biểu đồ "Đảo lộn". Biểu đồ "Đảo lộn" có cùng tỷ lệ với biểu đồ mắt Snellen chuẩn, nhưng tất cả các ký tự trên biểu đồ là chữ cái viết hoa theo các hướng không gian khác nhau (được xoay theo số giá trị góc là 90 độ), ví dụ biểu đổ chữ "E" hay biểu đồ chữ "C".
 • Các nghiên cứu cho thấy các phép đo thị lực bằng cách sử dụng biểu đồ chữ E hay chữ C đảo lộn cho kết quả chính xác như với biểu đồ mắt Snellen chuẩn.
 

Các biểu đồ đo thị lực.


♦ Kiểm tra khả năng nhìn gần bằng biểu đồ Jaeger
 • Để đánh giá khả năng nhìn gần của bạn, bác sỹ có thể sử dụng một bảng nhỏ cầm tay được gọi là biểu đồ mắt Jaeger. Biểu đồ Jaeger bao gồm các khối văn bản ngắn với các loại kích cỡ khác nhau.
 • Biểu đồ mắt Jaeger ban đầu được phát triển vào năm 1867 và chứa bảy đoạn văn, mỗi đoạn được in với kích thước phông chữ nhỏ dần hơn so với đoạn trước. Đoạn nhỏ nhất bạn có thể đọc khi giữ biểu đồ cách khoảng 35cm sẽ xác định thị lực gần của bạn. Kể từ đó, đã có một số sửa đổi của biểu đồ Jaeger của các nhà sản xuất khác nhau.
 • Tỷ lệ cỡ văn bản trên biểu đồ mắt Jaeger hiện đại thường nằm trong khoảng từ J10 ( Phông chữ Times New Roman kích cỡ 14) đến J1 (Phông chữ Times New Roman kích cỡ 3). Một số biểu đồ Jaeger có thêm một đoạn bổ sung có nhãn "J1 +"  với cỡ chữ có thể còn nhỏ hơn khối văn bản J1.
 • Đoạn J1 trên biểu đồ Jaeger thường được coi là thị lực gần tương đương 20/20 thị lực trên biểu đồ nhìn xa. Có nghĩa khi bạn thử thị lực bằng biểu đồ nhìn gần Jaeger mà bạn có thể đọc được các đoạn văn bản J1 thì thị lực của bạn gần tốt tương đương với 20/20 khi bạn đo đo thị lực với biểu đồ xa ( Biểu đồ "Tumbling"). Trên một số biểu đồ Jaeger, đoạn J1 + tương đương thị lực 20/20 khi đo thị lực với biểu đồ nhìn xa (thị lực bình thường). Với đoạn văn bản J7 và J10 thì thị lực của bạn tương đương với 20/70 và 20/100 trên biểu đồ đo thị lực xa.
 

Biểu đồ Jaeger.
 
 • Biểu đồ Jaeger có thể được sử dụng theo hai cách khác nhau, tùy thuộc vào mục đích mà bác sĩ muốn đo lường:
            - Biểu đồ được giữ ở khoảng cách nhất định (ví dụ 35cm), và bạn được yêu cầu đọc đoạn văn có loại
              nhỏ nhất mà bạn có thể. 
            - Biểu đồ được di chuyển xa-gần cho đến khi bạn có thể đọc được một kích thước văn bản nhất định.
 
♦ Các biểu đồ trên chỉ để đo thị lực
 • Biểu đồ đo thị lực giúp bác sỹ kiểm tra thị lực của bạn, xem bạn có cần phải đeo kính thuốc để hỗ trợ thị lực hay không. 
 • Biểu đồ đo thị lực không đo lường tầm nhìn ngoại vi, nhận thức về chiều sâu, nhận thức màu sắc hoặc khả năng cảm nhận độ tương phản của bạn. Và chúng cũng không đo lường hay kiểm tra được các bệnh liên quan đến sức khỏe của mắt bạn, ví dụ như bệnh tăng nhãn áp, khô mắt hay tình trạng võng mạc của bạn.
 • Vì vậy, kiểm tra thị lực qua biểu đồ đo thị lực chỉ là một phần trong các bước khám mắt tổng quát. Và hãy nhớ, bạn nên khám mắt tổng quát mỗi năm một đến hai lần.

Hình ảnh