ĐẶT LỊCH KHÁM

(Lưu ý: Bệnh viện chỉ phẫu thuật các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7)