ĐẶT LỊCH KHÁM

Lưu ý: Bệnh viện chỉ phẫu thuật (Lasik, Lasik nâng cao, Lasik không chạm, Phakic ICL, Phaco, Trung phẫu) các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 tại Cơ sở 1 - 53 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng.