Phẫu thuật cận thị

✅ Lasik căn bản và High-Lasik giống nhau ở phương pháp mổ, đều sử dụng dao vi phẫu để tạo vạt giác mạc sau đó laser khử độ cận. Khác nhau ở thế hệ máy mổ, High-Lasik sử dụng hệ thống máy mổ Ex-500 của Alcon (Mỹ) cao cấp hơn, cho kết quả mổ chính xác, tiết kiệm mô giác mạc và nhanh hơn.

✅ Lasik Streamlight là phương pháp mổ chỉ sử dụng laser 1 lần, không tạo vạt giác mạc, không chạm vào mắt trong quá trình mổ. Phương pháp này chỉ thích hợp với độ cận dưới 6 độ, độ loạn thị dưới 2 độ.

✅ Phakic ICL là phương pháp mổ đặt kính nội nhãn, không làm mỏng giác mạc, không bị khô mắt, không bị chói lóa và không bị tái cận. Có thể điều trị độ cận cao 20 độ, loạn 6 độ và viễn 10 độ. Có thể phục hồi lại như cũ bằng phẫu thuật tháo kính.

TƯ VẤN PHẪU THUẬT CẬN THỊ